Đào tạo

Thông báo về việc tham gia chương trình diễn đàn "Nhịp cầu Hán ngữ”  do Đại học Trung Y- Dược Thiên Tân, Trung Quốc tổ chức Thông báo về việc tham gia chương trình diễn đàn "Nhịp cầu Hán ngữ” do Đại học Trung Y- Dược Thiên Tân, Trung Quốc tổ...

Thông báo về việc tham gia chương trình diễn đàn "Nhịp cầu Hán ngữ” do Đại học Trung Y- Dược Thiên Tân, Trung Quốc tổ chức Thời gian học: Từ ngày 10/01/2022 đến ngày 25/02/2022 (05 tuần) nghỉ thứ 7, chủ nhật. Hình thức: Học trực tuyến Lệ phí: Miễn...

Xem thêm
Quyết định ban hành Quy định xây dựng, rà soát và điều chỉnh chuẩn đầu ra chương trình đào tạo của HVYDHCT Việt Nam Quyết định ban hành Quy định xây dựng, rà soát và điều chỉnh chuẩn đầu ra chương trình đào tạo của HVYDHCT Việt Nam

Quyết định ban hành Quy định xây dựng, rà soát và điều chỉnh chuẩn đầu ra chương trình đào tạo của HVYDHCT Việt Nam

Xem thêm
Quyết định về việc ban hành mẫu đề cương học chi tiết phần/mô đun Quyết định về việc ban hành mẫu đề cương học chi tiết phần/mô đun

Quyết định về việc ban hành mẫu đề cương học chi tiết phần/mô đun

Xem thêm
Quyết định về việc ban hành quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo học chế tín chỉ cho các chương trình đại học Quyết định về việc ban hành quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo học chế tín chỉ cho các chương trình đại học

Quyết định về việc ban hành quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo học chế tín chỉ cho các chương trình đại học

Xem thêm
Danh sách sinh viên được nhận học bổng của trường  Đại học Trung Y dược Thiên Tân Trung Quốc Danh sách sinh viên được nhận học bổng của trường Đại học Trung Y dược Thiên Tân Trung Quốc

Danh sách sinh viên được nhận học bổng của trường Đại học Trung Y dược Thiên Tân Trung Quốc

Xem thêm
Thông báo về việc hoàn thành phiếu Khảo sát “Đo lường sự hài lòng của sinh viên, học viên đối với dịch vụ công” năm học 2020-2021 Thông báo về việc hoàn thành phiếu Khảo sát “Đo lường sự hài lòng của sinh viên, học viên đối với dịch vụ công” năm học...

Thông báo về việc hoàn thành phiếu Khảo sát “Đo lường sự hài lòng của sinh viên, học viên đối với dịch vụ công” năm học 2020-2021. Thời gian hoàn thành từ ngày 14/6/2021 đến hết ngày 20/6/2021.

Xem thêm
Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn