Sau đại học

Thông báo tuyển sinh chương trình đào tạo định hướng y học cổ truyền năm học 2018 - 2019

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam thông báo tuyển sinh chương trình đào tạo định hướng Y học cổ truyền năm học 2018 - 2019 - Nhận hồ sơ: Từ ngày 20/7/2018 - Dự kiến khai giảng: ...

Xem thêm