Quy chế

Đề án tuyển sinh năm 2018 - Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam

Đề án tuyển sinh năm 2018 - Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam

Xem thêm
Nội quy học đường

Trang phục quần âu dài một màu, đáy không quá xệ hoặc chắp vá. Đối với nữ có thể mặc váy, màu sắc hài hòa, có thể ấn tượng nhưng không lòe loẹt, dài phải đến đầu gối (không được ...

Xem thêm
Quy chế quản lý đào tạo của trường

Quy chế này quy định tiêu chuẩn, quyền và nhiệm vụ học viên, công tác học viên, tổ chức quản lý học viên thuộc hệ đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng, Nhà nước và đoàn thể ...

Xem thêm