Hệ ngắn hạn

Thông báo tuyển sinh các lớp Xoa bóp Bấm huyệt và lớp Tác động cột sống cơ bản

Hình thức: Học tập trung 3 tháng Thời gian học: Linh hoạt đáp ứng nhu cầu người học Chứng chỉ tốt nghiệp do Học viện Y Dược cổ truyền Việt Nam Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 25/6/2018 tại ...

Xem thêm