Hệ liên kết

Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển Đại học ngành YHCT hệ đào tạo liên kết giữa HV YDHCT VN với Đại học Trung y dược Thiên Tân đợt 1 năm 2017 (Có danh sách kèm theo)

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam công nhận 30 (ba mươi) thí sinh trúng tuyển đại học ngành Y học cổ truyền hệ liên kết giữa Học viện với Đại học Trung y dược Thiên Tân Trung ...

Xem thêm