Đề án tuyển sinh năm 2019 - Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam

TUYỂN SINH NĂM 2019
Ngày tháng: 23/04/2019 10:46 SA
Lượt xem: 2524
Cỡ chữ
                                                          TUYỂN SINH NĂM 2019

Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam tuyển sinh năm 2019 các hệ:

- Hệ Đại học chính quy (chỉ tiêu): + Ngành Y học cổ truyền (500)

                                                                     + Ngành Y đa khoa (200) 

                                                                     + Ngành Dược học  (200)

- Hệ liên thông chính quy


- Chương trình đào tạo Liên kết với Đại học Trung y dược Thiên Tân, Trung Quốc


Download Đề án tuyển sinh năm 2019: link tải