Thông báo tuyển sinh các lớp Xoa bóp Bấm huyệt và lớp Tác động cột sống cơ bản

Hình thức: Học tập trung 3 tháng Thời gian học: Linh hoạt đáp ứng nhu cầu người học Chứng chỉ tốt nghiệp do Học viện Y Dược cổ truyền Việt Nam Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 25/6/2018 tại phòng 1008 - Học viện YDHCT VN - số 2 Trần Phú, Hà Đông.
Ngày tháng: 02/08/2018 3:51 CH
Lượt xem: 286
Cỡ chữ
Thông báo tuyển sinh các lớp Xoa bóp Bấm huyệt và lớp Tác động cột sống cơ bản